Domov > Študij v Franciji > Visoko šolstvo

Visoko šolstvo

Si želite študirati v Franciji?

Oglejte si predstavitev študija v Franciji, ki so ga za Šouvizijo posneli Tamara Juričić, Mark Ravbar in Matic Poropatič.

Na posnetku je tudi intervju s francoskim veleposlanikom v Sloveniji (v angleščini s slovenskimi podnapisi) in slovenskim študentom, ki je študiral v Franciji.

- Francija vlaga v visoko šolstvo Francija nameni šolstvu vsako leto 20 % nacionalnega proračuna. To je precej visok znesek, ki omogoča, da se študentom nudi :

 • visokošolsko izobraževanje na vseh področjih in na vseh stopnjah,
 • izjemno mrežo visokošolskih ustanov ter raziskovalne centre mednarodnega slovesa,
 • programe in pedagoške pristope, prilagojene osebnim in poklicnim ciljem,
 • javni sistem, ki zagotavlja kvaliteto izobraževalnih programov ter mednarodno priznane diplome,
 • bivalno okolje in bogate kulturne izmenjave na križišču Evropske unije,
 • izobraževanje, ki ga vsem študentom delno financira država.

- Organizacija študija

Zaradi razlik med nacionalnimi sistemi in omejitev, ki so jih ti predstavljali za mobilnost študentov, so si leta 1999 ministri za šolstvo iz sedemindvajsetih držav članic EU zastavili vrsto ciljev, ki naj bi pripeljali do poenotenja strukture evropskega visokega šolstva. Posledično je Francija v zadnjih nekaj letih modernizirala svoj sistem, zato da bi omogočila postopnost v poklicni usmeritvi in spodbudila mednarodno mobilnost študentov. To je storila z uresničevanjem treh velikih principov na področju Evrope :

 • Trostopenjski sistem : diploma – »licence« (v treh letih) / magisterij – »master« / doktorat - »doctorat« . V Franciji obstajata dve obliki magisterija : poklicni magisterij ( »master professionnel« ) in znanstveni magisterij ( »master recherche« ), ki naj bi se nadaljeval z doktoratom.
 • Sistem kreditnih točk ECTS (European Credit Transfert System) – točke, ki ustrezajo količini dela, ki ga mora opraviti kanditat, da izdela določen predmet. Točke se seštevajo in so prenosljive :
 • Diploma – 6 semestrov – 180 ECTS,
 • Magisterij – 4 semestri – 120 ECTS,
 • Doktorat – minimalno 3 leta po magisteriju (ni izraženo v ECTS točkah),
 • Organiziranost po semestrih in učnih enotah.

- Pregled visokega šolstva

Visoko šolstvo združuje vse oblike šolanja, ki sledijo maturi.

Francosko visoko šolstvo je sestavljeno v glavnem iz štirih oblik študija :

 • Univerzitetni študij
 • Pripravljalni študij za vstop v t.i. »grandes écoles«
 • Specialistične visoke šole
 • Visoke tehniške šole

Izvir: CampusFrance, tabela o Visokem šolstvu v Franciji

Za vpis na visokošolski ali univerzitetni študij je treba imeti opravljeno maturo ali kakšen ekvivalenten izpit.

Sistem »grandes écoles« je posebnost v okviru trostopenjskega sistema. Med »grandes écoles« se uvrščajo javne in zasebne ustanove, kot so tehniške fakultete, normalke (écoles normales supérieures – ENS), inštituti za politične študije (instituts d’études politiques – IEP), trgovske šole in šole za menedžment, veterinarske šole in druge specialistične šole. Te visokošolske ustanove, ki so državno priznane, izdajo diplomo po 5 letih študija, nekatere, zlasti inženirske, dodelijo magistrski naslov. Poleg univerz in »grandes écoles« obstajajo še druge javne ali zasebne (plačlijve) visokošolske inštitucije, ki ponujajo specifične programe (šole ali inštituti, ki so specializirani za zdravstvo, pomožne zdravstvene poklice, avdio/video programe, komunikologijo, novinarstvo). Študij v teh ustanovah traja od 2 do 5 let.

- Dva izobraževalna sistema

Poleg štirih omenjenih načinov izobraževanja obstajata v v Franciji še dva sistema :

 • Odprti sistem v okviru univerz. Ta sistem sprejme največje število študentov. Vsi, ki so maturirali, imajo pravico do vpisa brez predhodne selekcije. Ta sistem nudi zelo različna izobraževanja.
 • Selektivni sistem z omejenim vpisom. Vpis je pogojen z izbirnim preizkusom, s sprejemnim izpitom ali sprejemno dokumentacijo in včasih tudi z razgovorom. Ta sistem je v veljavi v »grandes écoles« , univerzitetnih tehniških inštitutih (instituts universitaires de technologie - IUT) in poklicnih univerzitetnih inštitutih (instituts universitaires professionnalisés - IUP). Tam se izobražujejo predvsem bodoči višji in srednji državni uradniki ter uradniki v podjetjih.

- Mednarodno odprto francosko visoko šolstvo

Francija sodi med države gostiteljice, ki sprejmejo največ tujih študentov v svoje visokošolske inštitucije. Razlogi za uspeh se skrivajo v kvaliteti francoskega visokošolskega izobraževanja, v kvaliteti vsakdanjega življenja, v ponudbi kulture in tudi v možnostih, ki jih študij v Franciji odpira v evropskem prostoru. Eden od razlogov je tudi dejstvo, da za študij v Franciji tekoče znanje francoščine ni več pogoj. Velik del izobraževalnih programov poteka po novem tudi v angleščini. Z agencijo CampusFrance je Francija dobila operativno strukturo, ki se med drugim ukvarja z razvrščanjem in indeksiranjem programov v angleščini (glej naslednjo povezavo, Programs taught in english, na spletni strani CampusFrance). Ti programi so iz leta v leto številčnejši.

- Dodatni elektronski in drugi viri

- 

PowerPoint - 3.6 Mo
Francosko visoko šolstvo

- Kontakt

Za več informacij se obrnite na :

Thomas Wellebrouck, atašeja za znanost in tehnologijo na Francoski inštitut v Sloveniji. Tel. : 01 2000 532 science institutfrance.si

Uporabne povezave

Kontakt | Piškotki | Kolofon | Kazalo strani | | Suivre la vie du site RSS 2.0

Frankofoni partnerji