Domov > Znanost in visoko šolstvo > Program Proteus

Program Proteus

PROGRAM PROTEUS

Program povezanih dejavnosti Proteus je srce francosko-slovenskega znanstvenega sodelovanja. Deluje na podlagi "Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije" iz leta 1992 ter spodbuja mobilnost francoskih in slovenskih raziskovalcev, ki sodelujejo v skupnih projektih. V Sloveniji program izvaja in financira Ministrstvo za šolstvo znanost in šport RS, v Franciji pa program financira francosko Ministrstvo za zunanje zadeve, medtem ko ga izvaja EGIDE. Od leta 1994 Proteus letno povprečno pokriva eno tridesetino bilateralnih projektov.

- Teme programa

Program nima prioritetnih znanstvenih panog. Humanistične in eksaktne znanosti imajo enako težo. Posebej pa se spodbuja vključevanje mladih raziskovalcev, doktorantov in post-doktorjev.

- Profil kandidatov

Proteus se naslavlja na javne ali zasebne raziskovalne laboratorije (univerze, raziskovalna središča in inštituti).

- Financiranje in trajanje

Dodeljene subvencije so namenjene financiranju "presežnih stroškov" mednarodnih projektov, se pravi potnih in bivalnih stoškov raziskovalcev. Stroške honorarjev, dnevnic, delovanja projekta in investiranja ter vse druge stroške povezane z raziskavo, prevzameta partnerski instituciji. Povezana dejavnost poteka običajno dve leti. Financiranje je letno. Dodeljena sredstva je torej treba porabiti od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta in ne morejo biti prenešena na naslednje leto. Le izjemoma se lahko odobri financiranje dodatnega, 3. leta. Za financiranje 2. ali 3. leta je potrebno ponovno predložiti kandidaturo. Formularje (za 1., 2., in 3. leto) dobite na spletnem mestu EGIDE (operater zadolžen za izvajanje programa na francoski strani). Vključenost v program Proteus ne izključuje predložitve kandidatur na druge Programe povezanih dejavnosti.

- Roki in postopki oddaje kandidatur

Vsak projekt mora biti predstavljen slovenski in francoski strani. Francoski del raziskovalne skupine predstavi dokumentacijo francoski strani (EGIDE), slovenski del raziskovalne skupine pa slovenski strani (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport). Prijavni obrazci so dostopni na spletnih mestih Egide in MŠZŠ od objave razpisa dalje. Kontakti:

v Sloveniji:

  • Dr. Maxime Feraille, ataše za znanost in visoko šolstvo, Francoski inštitut, Breg 12, 1000 Ljubljana, telefon: 01/2000-532, science institutfrance.si,
  • Alenka Kocjan Ministrstvo za šolstvo znanost in šport Oddelek za mednarodno sodelovanje Trg OF 3, 1000 Ljubljana telefon: 01/4784-600 telefaks: 01/4784-721 PODPORA MOBILNOSTI

V Franciji: Christine Bergère, EGIDE Service Recherche et Entreprises, 28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris, telefon: +33 1 40 40 58 73 V Sloveniji: Oblikovanje projektov

Proteus je glavni program za podporo mobilnosti, ki ga ponuja služba za sodelovanje in kulturo. Za raziskovalne skupine, ki bi pred prijavo na razpis morale svoj projekt dokončno izoblikovati ali ki bi želele vzpostaviti stik z ustreznimi univerzitetnimi ali znanstvenimi institucijami, Francoski inštitut v Ljubljani predvideva sredstva za delno ali celotno kritje potnih in bivalnih stroškov slovenskih in francoskih raziskovalcev. Ker je financiranje odvisno od letne razporeditve stroškov, morajo prošnje za potovanja v naslednjem letu, prispeti na naslov atašeja za znanost do 1. oktobra tekočega leta.

- Štipendije za raziskovalce

Francoski inštitut v Ljubljani vsako leto podeljuje štipendije za 1 do 4 mesečno raziskovalno delo, namenjene predvsem mladim raziskovalcem na doktorskem ali podoktorskem nivoju. Razpis je objavljen na spletnem mestu Francoskega inštituta konec meseca septembra.

- Štipendije za disertacije s so-mentorstvom Informacije pod naslovom "Študij v Franciji".

Udeležba na svetovnih kongresih Za podporo pri udeležbi na svetovnih kongresih v Franciji ali Sloveniji (kolokviji, konference, simpoziji…) se obrnite na službo za Pomoč pri mednarodnih kongresih francoskega Ministrstva za zunanje zadeve. ECO-NET Program 2007 Razpis: www.egide.asso.fr/fr/programmes/eco.

Uporabne povezave

Kontakt | Piškotki | Kolofon | Kazalo strani | | Suivre la vie du site RSS 2.0

Frankofoni partnerji